Om Tarpen

Om Tarpen

Tarpen är ett fastighetsbolag grundat år 2009, som fokuserar på investeringar i Sverige. Tarpen investerar i fastigheter i bra lägen med stabila kassaflöden och goda utvecklingsmöjligheter. Vårt mål är att erbjuda våra hyresgäster väl anpassade lokaler för att bedriva sina verksamheter på bästa möjliga sätt. Tarpen vill samtidigt erbjuda investerarna en stabil och god avkastning genom förvärv och förvaltning av fastigheter av god kvalité.

Strategi

Tarpen fokuserar på förvärv av alla typ av fastigheter med befintliga hyresgäster, alternativ utvecklingsfastigheter där det kan finnas goda möjligheter till att attrahera stabila hyresgäster. Förvärv kan vara både enskilda fastigheter eller en portfölj. Tarpen söker efter bra objekt till ett underliggande fastighetsvärde från 20 MSEK till 100 MSEK i attraktiva lägen.


På Tarpen arbetar vi i nära samarbete med våra hyresgäster genom lokal närvaro och ett gott nätverk av entreprenörer och konsulter för att få bästa hyresanpassning och förvaltning. Tarpen har en organisation med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Organisationen har mångårig kunskap att förvärva, projektutveckla och finansiera.


Kontakta oss 
Copyright © 2011-2024 Tarpen. All rights reserved.