Stockholm/Täby, Sweden

Stockholm/Täby, Sweden

Tarpen har förvärvat en fastighet centralt belägen i Täby kommun ca 8 km norr om centrala Stockholm. Fastigheten har använts som kontor i ett mycket väletablerat bostadsområde. Tarpen har påbörjat en totalrenovering av fastigheten till LSS boende. Ett 15 årigt hyresavtal har tecknats med en LSS operatör.
Copyright © 2011-2024 Tarpen. All rights reserved.